กติกาและเงื่อนไข

  1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่กดโหวตมีสิทธิ์รับ ยามาฮ่า คิวบิกซ์ จำนวน 1 คัน โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่กดโหวตรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า คิวบิกซ์ที่มียอดโหวตสูงสุดของกลุ่ม Qool boy และ Qute Girl
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการเลือกกดไลค์จำนวนครั้งสูงสุด จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
  3. ระยะเวลากิจกรรมวันที่ 27 มี.ค.61 เวลา 00 น. - วันที่ 7เม.ย.61 เวลา 20.00 น.
  4. ประกาศผลวันที่ 11 เม.ย.61 ที่ yamaha-motor.co.th
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

 

ข้อกำหนดในการโหวต และ กด Like

เงื่อนไขการ Vote / Likes

  1. สามารถกด Vote ได้ 1 รูป / 1 ครั้ง / 1 ชั่วโมง
  2. สามารถกด Like ได้ 14 ครั้ง/ 1 ชั่วโมง โดยจะกดเลือก Qool boy หรือ Qute girl ท่านไหนก็ได้

 

หมายเหตุ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ร่วมโหวต